دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
بخشی از فیلم آموزشی کلاس اتوکد مجتمع فنی و آموزشی ایستا

بخشی از فیلم آموزشی کلاس اتوکد مجتمع فنی و آموزشی ایستا

بخشی از فیلم آموزشی کلاس اتوکد مجتمع فنی و آموزشی ایستا

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

26 خرداد 1403

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد