دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
نقشه برداری – دفتر مهندسی ساختمانی

نقشه برداری – دفتر مهندسی ساختمانی

IMG

واحد نقشه برداری:
برای طراحی و اجرای صحیح یک پروژه ساختمانی نیاز به نقشه برداری اولیه و در حین اجرا و همچنین در پایان عملیات ساختمانی می باشد که با توجه به ضرورت این امر، این دفتر مهندسی با تجربه ای فراوان در مدت ۱۴ سال انجام امور نقشه برداری در پروژه های عمرانی و ساختمانی، توانسته است گامی موثر در این تکنیک خاص بردارد و در بیش از ۱۱۰۰ پروژه ساختمانی و عمرانی در سطح استان نقش آفرینی نماید که از این حیث در سطح استان منحصر به فرد می باشد.
عمده فعالیتهای نقشه برداری دفتر مهندسی ساختمانی ایستا را می توان به شرح زیر نام برد:
۱-نقشه برداری سایت پلان جهت ارائه به نظام مهندسی ساختمان و شهرداری ها و امور مربوط به اخذ پروانه ساختمانی
۲-نقشه برداری آپارتمان های ساخته شده (تفکیک آپارتمان) جهت ارائه به نظام مهندسی ساختمان و شهرداری و اداره ثبت و اسناد جهت صدور سند مالکیت
۳-نقشه برداری سایت پلان زمین های فروشنامه ای و نسقی جهت اخذ سند مالکیت مطابق با طرح ماده ۱۴۷ شهری و ۱۳۳ روستایی سازمان ثبت و اسناد کشور
۴-آکس بندی و پیاده سازی ستون ها در آغاز پروژه ساختمانی و همچنین جانمایی کردن یک ساختمان در زمین مورد نظر بر طبق نقشه های معماری
۵-نقشه برداری طرح های هادی روستایی و همکاری با بنیاد مسکن استان
۶-نقشه برداری محوطه سازی در پروژه های ساختمانی و شهرک های مسکونی آپارتمانی و ویلایی
۷-نقشه برداری ساختمانهای صنعتی و سوله ها به جهت کنترل آکس بندی ستون ها و خط تراز بیس پلیتها و ..

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

24 آذر 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت