دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
گاهی …

گاهی …

گاهی باید جرئت کرد
گاهی همتت باید از خودت بزرگتر باشد
گاهی نباید برف و یخبندان را بهانه کرد
گاهی باید با کفش های محکم حرکت کرد
مهم نیست که دنیا بزرگ است و تو کوچک وضعیف
گاهی برای قوی شدن باید همت کرد و از نو شروع کرد…
شاید بهتر باشد گاهی چشم ها را بست و تلاش کرد…به نشدن ها …به ناامیدی ها و …همیشه ام با چشمان بسته تلاش کردن بد نیست…
پس چشمانت راببند و یه بار دیگه آرزو کن…

Spring-flowers-in-beautiful-natural-scenic-and-interesting-photos3

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

20 خرداد 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد