دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
کارشناسی و مشاوره – دفتر مهندسی ساختمانی

کارشناسی و مشاوره – دفتر مهندسی ساختمانی

IMG

واحد مشاوره:
رویکرد مشاوره ای دفتر مهندسی ساختمانی ایستا در قالب هدف دهی و هدایت پروژه در راستای خواسته های سرمایه گذار و کارفرما به سمت اهداف مهندسی با مشاوره های اقتصادی و زمان سنجی پروژه می باشد.
اهم موارد مشاوره ای دفتر عبارتند از:
الف)مشاوره به کارفرمایان
۱-مشاوره در خرید زمین به سازندگان جهت احداث آپارتمان
۲-مشاوره جهت قراردادهای مشارکت در ساخت آپارتمان به کارفرمایان
۳-مشاوره و برآورد زمانی و مالی پروژه
۴-مشاوره در زمینه انجام امور خدمات مهندسی و اداری
۵-مشاوره فنی و اجرائی به کارفرمایان
۶-مشاوره در خصوص تهیه نقشه و پیاده نمودن ایده های کارفرما در طراحی ها
ب)مشاوره به همکاران و مهندسان و کلیه دست اندرکاران و سرمایه گذاران صنعت ساخت و ساز:
۱-آشنا نمودن مهندسان طراح و ناظر و مجریان ذیصلاح پروژه های ساختمانی با شرح وظایف مربوط به خود
۲-آشنایی مهندسان با نحوه برقراری ارتباط و ایجاد تعامل با کارفرمایان و استادکاران و کارگران و همچنین مهندسان همکار
۳-توضیحات فنی و اجرایی به مهندسان جوان و کم تجربه جهت مراحل مختلف تهیه آلبوم نقشه و همچنین شناخت جزئیات اجرای یک پروژه ساختمانی در حین اجرای یک پروژه
۴-آشنا نمودن مهندسان جوان و کم تجربه با روند اداری شکل گرفتن یک پروژه ساختمانی از آغاز تا پایان
و آشنایی با سیستم اداری شهرداری و نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی و … و در صورت نیاز برپایی کلاس های آموزشی ویژه برای آنان
البته شایان ذکر است که در تمامی موارد فوق این دفتر مهدسی بدنبال ترویج فرهنگ صحیح ساخت و ساز در استان و در کشور می باشد و سعی می کند که تمامی دست اندرکاران صنعت ساختمان را با شرایط صحیح و استانداردطراحی و اجرا آشنا نموده تا اینکه بتوانیم امیدوار باشیم که استفاده از مصالح استاندارد و مدرن و همچنین اجرای بر طبق مقررات ملی ساختمان و جلوگیری از اتلاف مصالح و صرفه جویی ارزی در کشور و آشنایی هر فردی به شرح وظایف خود به شکل یک فرهنگ درست در جامعه نهادینه شود.

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

24 آذر 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت