مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
کاربردplc  و پنوماتیک (کاربرد صنعتی)-بخش برق(دپارتمان فنی و مهندسی)

کاربردplc و پنوماتیک (کاربرد صنعتی)-بخش برق(دپارتمان فنی و مهندسی)

۹۲g82w81e

نام دوره:کاربردplc  و پنوماتیک (کاربرد صنعتی)

معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :
در این دوره کوتاه که به صورت کاربردی برگزار می گردد؛فراگیران ضمن آشنایی با دیاگرام برقی وپنیوماتیکی واجرای عملی آنها ؛با مهارتهای عیب یابی وروش برطرف کردن عیب های احتمالی نیز آشنا می شوند. در واقع این مهارت تکمیل کننده مهارتهای plc وپنیوماتیک می باشد.فراگیری این مهارت امروزه برای تمامی گرایشهای فنی مهندسی به ویژه برای رشته های برق (کلیه گرایشها)ومکانیک (کلیه گرایشها)ومکاترونیک وابزار دقیق یک ضرورت غیر قابل انکار می باشد.در واقع فراگیری این دوره اثر بخشی دوره های plc وپنیوماتیک را دوچندان می کند.فراگیران پس از پایان آموزش با افزایش دامنه اطلاعات فنی خود می توانند به جذب بهتر خود در مراکز صنعتی کمک نمایند.
راه اندازی الکتروموتور های الفایی روتور قفسی سه فاز به صورت لحظه ای دایم بدون استفاده از flip-flop
راه اندازی الکتروموتور های الفایی روتور قفسی سه فاز به صورت لحظه ای دایم با استفاده از flip-flop
راه اندازی الکتروموتور های الفایی روتور قفسی سه فاز به صورت چپگرد وراستگرد بدون استفاده از flip-flop
راه اندازی الکتروموتور های الفایی روتور قفسی سه فاز به صورت چپگرد وراستگرد با استفاده از flip-flop
راه اندازی الکتروموتور های الفایی روتور قفسی سه فاز به صورت ستاره مثلث بدون استفاده از flip-flop
راه اندازی الکتروموتور های الفایی روتور قفسی سه فاز به صورت ستاره مثلث بدون استفاده از flip-flop
مدار رنگکاری اتوماتیک-کنترل سطح مخزن مایعات-چراغ رهنمایی( سه راه-چهارراه)-پست توزیع برق-seven segment
کنرل ترتیبی روشن وخاموش شدن چند موتوربا تاخییر زمانی-استفاده از کانترها ,;کامپرها  در پروسه های کنترلی و…….
شناسایی وشناخت انواع سیلندرها و عمل کننده ها و شیرهای برقی
کنترل ترتیبی سیلندر های تک کاره-دو کاره با استفاده از   flip-flop درمحیطstep7
استفاده از تایمر وکانتر در طراحی پروسه های الکتروپنیوماتیکی
روشهای عیب یابی وبر طرف کردن عیوب احتمالی در سیستمهای مبتنی برplcوالکتروپنیوماتیک
سرفصل های آموزشی :
مثالهایی کاربردی از پروژه های صنعتی ترکیبی( الکتروپنیوماتیکی- برق-plc)

کاربرد در بازارکار :
فردی که این دوره را فرا گرفته باشد در بسیاری از پروسه های صنعتی که در آن از ترکیب چند تکنیک Plc و پنوماتیک و هیدرولیک و برق استفاده می شود ، می تواند با اعتماد به نفس بسیار زیاد مشغول به فعالیت شود که از جمله این پروسه های صنعتی می توان به دستگاه تزریق پلاستیک اشاره نمود .

طول مدت آموزش : ۲۰ ساعت

۱-۲۸-۲۰۱۵-۹-۱۷-۰۳-AM

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

09 بهمن 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت