دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
پیشرفت ایستگاه های راه آهن قزوین – رشت

پیشرفت ایستگاه های راه آهن قزوین – رشت

محور راه آهن رشت – قزوین ، ارتباط ترابری کریدور شمال – جنوب که بخش وسیعی از کشور های آسیایی و اروپایی را در بر خواهد گرفت تسهیل می نماید . با ارائه حمل و نقل ترکیبی در این کریدور که به لحاظ کاهش هزینه ها و زمان مسیر بارنسبت به شکل کنونی دارای امتیاز ویژه ای می باشد که به کشور های مختلف در این مسیر امکان می دهد تا در تجارت بین آسیا و اروپا با امکانات حمل و نقل چند وجهی کالا های خود را با سرعت ۲ برابر در مقایسه با کانال سوئز مبادله نمایند . مسیر راه آهن مذکور در استان گیلان از ایستگاه های لوشان – منجیل – رستم آباد – امام زاده هاشم – پیربازار و رشت می گذرد و در فازاول تا انزلی ادامه می یابد که در ذیل درصد پیشرفت هرکدام را خواهید دید .

۸۱۴۷۱۶۳۵۳_۱۲۱۷۸۹

ایستگاه راه آهن رستم آباد

۸۱۶۲۳۳۷۶۵_۱۰۹۲۶۴ (۱)

ایستگاه راه آهن لوشان

۸۱۴۷۱۷۳۵۲_۱۲۰۸۷۸ (۱)

درصد پیشرفت

 

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

23 دی 1394

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد