مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
پروژه های در دست اقدام

پروژه های در دست اقدام

پروژه های در دست اقدام دفتر فنی و مهندسی ایستا

نامه کارفرما کاربری آدرس مساحت مرحله
اسلام نژاد مسکونی رشت ، چهار راه گلسار ۱۶۰۰ سقف اول
حاتم زاده مسکونی رشت ،   استقامت ۷۰۰ دریافت پروانه
پرهیزکار سوله شهرک صنعتی ۱۰۸۰ دریافت پروانه
حیدر دوست سوله شهرک صنعتی ۱۵۰ دریافت پروانه
درویشوند پاساژ لوشان ۱۱۰۰ شروع عملیات
تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

15 شهریور 1394

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد