مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
وقتی یک نفر با شما درد دل میکند …

وقتی یک نفر با شما درد دل میکند …

وقتی یک نفر با شما درد دل میکند و نیاز دارد که آرامش و تسکینی به او بدهید، دردناک ترین حرف شما این است که بگویید همه مشکل دارن، همه درد دارن… او میداند که همه در زندگی مشکل دارند ولی حتما تحملش بریده شده که با شما درد دل می کند پایتان را از روی آخرین امیدش بردارید… uulo_jootix.ir--686815934

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

12 بهمن 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد