مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
همه کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند

همه کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند

همه کارگران ساختمانی بیمه می‌شوند

تمام کارگران ساختمانی (اعم از تحت پوشش بیمه و غیر تحت پوشش) به منظور اینکه تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند می‌بایست در سامانه خدمات رفاهی www.samanehrefah.ir ثبت نام کنند.

خدمات مذکور از این پس فقط به کسانی تعلق خواهد گرفت که در این سامانه ثبت نام کرده باشند.

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

19 دی 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد