دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
نکات مهم عمرانی …

نکات مهم عمرانی …

  • بتن سبک عبارت است از بتنی که وزن مخصوص آن به طور محسوسی کمتر از وزن مخصوص بتنی است که با سنگدانه های طبیعی یا شکسته ساخته می شود.

بتن سبک در سه نوع طبقه بندی می شود:

  • بتن سبک سازه ای
  • بتن سبک غیر سازه ای
  • بتن سبک متوسط
تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

26 دی 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد