دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
نکات مهم عمرانی

نکات مهم عمرانی

*منظور از ظرائب باربری یک قطعه بتن آرمه، مقاومت محاسبه شده قطعه بر مبنای ابعاد مقاطع آن و مقاومت های محاسباتی است.

* آزمایش خم کردن و باز کردن خم برای میلگردهای سرد اصلاح شده الزامی می باشد.

* قالب برداری و برچیدن پایه های زیر طره ها از انتهای آزاد صورت می گیرد.

*مقاومت فشاری متوسط لازم در طرح اختلاط بتن با اعمال ضرایبی از انحراف معیار و مقادیر ثابتی بر مقاومت مشخصه بدست می آید.

* در خصوص مقابله با املاح کلر، سیمان نوع ۲ در مقابل محیط هایی با املاح سولفات و کلر بهتر از انواع دیگر سیمان پرتلند عمل می کند.

* برای کنترل دمای بتن در بتن ریزی در هوای گرم حداکثر دمای سیمان ۷۰ درجه سانتیگراد و حداکثر دمای بتن هنگام ریختن ۳۰ درجه سانتیگراد توصیه می گردد

 * تواتر نمونه برداری از بتن باید حداقل یک نمونه بتن از هر رده بتن در روز و حداقل ۶ نمونه از کل سازه باشد

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

19 شهریور 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد