دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
نکات حائز اهمیت در اجرای سازه های بتن آرمه:

نکات حائز اهمیت در اجرای سازه های بتن آرمه:

باید توجه داشت که خم میلگردها به طرف پائین قرار داشته باشد.

عملیات جوشکاری میلگردها در محیطی با دمای زیر ۱۸- درجه سلسیوس مجاز نیست.

بعد از پایان پذیرفتن جوشکاری بایستی اجازه داد تا میلگردها به طور طبیعی تا دمای محیط سرد شود،شتاب دادن به فرآیند سرد شدن مجاز نیست.

کاربرد همزمان چند نوع فولاد با مقاومت های مشخصه متفاوت در یک المان بتنی مجاز نیست مگر اینکه در نقشه های اجرائی، مهندس محاسب قید کرده باشد.

برای مهار میلگردهای فشاری نبایستی از قلاب و خم استفاده نمود و برای میلگردهای با سطح صاف (بدون آج) استفاده از مهارهای مستقیم مجاز نیست.

خم کردن میلگردها انتظار باید قبل از قالب بندی انجام گیرد.

میلگردهای ساده با قطر بیش از ۱۲ میلیمتر را نباید بعنوان خاموت بکار برد.

قطر خاموت ها نباید از ۶ میلی متر کمتر باشد.

مناسب ترین محل قطع و وصله میلگردهای طولی ستون بتنی، در نصف ارتفاع آن است.

محل مناسب برای وصله کردن میلگردهای طولی تیرهای بتنی، بیرون از گره تیر با ستون و در محدوده یک چهارم تا یک سوم از طول دهانه از تکیه گاه است.

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

28 تیر 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد