دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
نقشه کشی با اتوکد * فقط تا پایان اردیبهشت ماه *

نقشه کشی با اتوکد * فقط تا پایان اردیبهشت ماه *

نقشه کشی با اتوکد

ویژه هنرستانی ها

مدت دوره : ۲۴ ساعت هزینه دوره : ۱۵۰/۰۰۰ تومان

 

۳۶۲۹۱۲۹۱۲۰۱۲۴۹۳۴۱۱۰۷۱۶۵۲۳۶۶۰۵۴۴۵۱۴۰۱۶۱۵۰ویژه هنرستانی ها

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

20 فروردین 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد