دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
نظارت و بازرسی

نظارت و بازرسی

IMG

واحد نظارت بازرسی و کنترل:
رویکرد نظارتی این دفتر مهندسی در قالب برنامه ریزی و نظم دهی و چیدمان فعالیتها و خدمات تخصصی با توجه به محدویت ها و شناخت مسیرهای بحرانی و اصول کنترل پروژه و بکارگیری فاکتورهای عملی و علم مدیریت در کارآیی و راندمان پروژه بوده و همچنین رودیکرد بازرسی در قالب نظارت عالیه توسط مدیران این دفتر مهندسی بر کارکردهای معماری و سازه و تاسیسات و همچنین مدیریت و کنترل پروژه های در حال اجرا با همکاری مهندسین ناظر و مجری آن پروژه می باشد.
جزئیات خدمات نظارتی و بازرسی دفتر مهندسی ساختمانی ایستا به شرح زیر می باشد:
۱-نظارت بر عملکرد مجریان ذیصلاح پروژه ها با هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر و مطلع شدن دفتر از شرایط پروژه و بر حسب فرهنگ سازی اجرای صحیح پروژه و ارتباط نزدیک با کارفرما و مجری ذیصلاح و ناظر پروژه
۲-نظارت و کنترل بر اجرای پروژه های مدیریت پیمانی و عملکرد سرپرست کارگاه که اجرای این قرارداد مستقیماً با این دفتر مهندسی ساختمانی می باشد.
۳-نظارت و کنترل مستمر بر واحد طراحی و نقشه و همچنین واحد اداری جهت ارائه خدمات ممتاز به کارفرمایان

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

24 آذر 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت