دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
مکانیک – دپارتمان دیپلم و کارودانش

مکانیک – دپارتمان دیپلم و کارودانش

iista-img-221

ردیف نام دوره کد استاندارد ساعت
۱ کاربر Mechanical Desktop ۰-۳۲/۱۳/۲/۱ ۲۲۰
۲ نقشه کشی صنعتی درجه ۲ ۰-۳۲/۱۲/۲/۳ ۸۱۱
۳ نقشه کش و طراح به کمک رایانه ۰-۳۲/۹۷/۱/۳ ۴۸۰

توضیحاتی در مورد دپارتمان دیپلم و کارودانش

 

order-online

 

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

24 آذر 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت