مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
مدارک لازم جهت کنترل صلاحیت و ظرفیت طراحان ، ناظران و مشاوران حقوقی

مدارک لازم جهت کنترل صلاحیت و ظرفیت طراحان ، ناظران و مشاوران حقوقی

کلیه دفاتر محترم نمایندگی و دفاتر طراحی فنی مهندسی

بدینوسیله به اطلاع می رساند باتوجه به واگذاری کنترل صلاحیت و ظرفیت طراحان ، ناظران و مشاوران حقوقی از طرف اداره کل راه و شهرسازی به سازمان نظام مهندسی ، مقتضی است درهنگام درخواست صدور نامه به مرجع صدور پروانه، مدارک به شرح زیر ارائه گردد:

۱- تصویر نقشه های معماری به همراه مهر و امضاء مهندسین مربوطه و مدیر عامل مشاور یا طراح حقوقی

۲- تصویر بیمه نامه مسئولیت مدنی و بیمه تضمین کیفیت پروژه

۳- تصویر سند مالکیت ( در صورت شش دانگ نبودن سند به نام مالک دریافت وکالتنامه از طرفین)

۴- تصویر پروانه اشتغال بکار معتبر سازنده و مشاور یا طراح و ناظر حقوقی

۵- تصویر قرارداد سازنده

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

20 آبان 1394

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد