دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
محاسبات سطح مقطع(سیم و یا کابل)

محاسبات سطح مقطع(سیم و یا کابل)

محاسبات سطح مقطع(سیم و یا کابل)

معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :

سطح مقطع یک هادی بایستی به گونه ای انتخاب شود که جریان بار در بهره برداری عادی از ظرفیت حمل جریان کابل فراتر نرود وهادی در هیچ جایی ودر هیچ زمانی از ماکزیمم درجه حرارت بهره برداری مجاز گرمتر نشود.

 

آنالیز دوره محاسبا ت سطح مقطع( سیم ویاکابل)
ردیف عناوین توضیحات
۱ موارد ضروری درفرآیند طراحی درخصوص انتخاب

سطح مقطع

بررسی محدوده های زمانی،عوامل جغرافیایی،رشدجمعیت،طرحهای توسعه اجتماعی،طرحهای صنعتی،طرحهای شهری وعوامل اقتصادی و..
۲ موارد اثر گذاردرتعیین سطح مقطع بررسی

راندمان( η)-اصلاح ضریب قدرت-انتخاب موتور باقدرت مناسب- ضریب مصرف همزمانی-

درجه حرارت محیط و استفاده از جدول ضریب تصحیح-تعدادکابلهای مجاورهم

متعادل بودن بارها-تلفات درسیستم  توزیع

 

۳ محاسبه سطح مقطع

 

۱- از طریق جریان مجاز واستفاده ازجداول، همراه بامثالهای کاملا کاربردی

 

۴ محاسبه سطح مقطع

 

۲- از طریق افت ولتاژ همراه، بامثالهای کاملا کاربردی

(تعیین سطح مقطع خطوط فرعی وخط اصلی بصورت فیزوری، باوجود مصرف کننده های تکفاز وسه فاز متعادل ویا نامتعادل درخطوط فرعی)

 

 

دربرق رسانی باید سعی شود از کاهش قابل ملاحظه ولتاژ جلوگیری به عمل آید لذا باانتخاب صحیح سطح مقطع سیمها وکابلها نتیجه می گیریم که:

۱- هادیها باید بتوانند جریان موردنیاز مصرف کننده راازخود عبوردهند.

۲- هادی باید طوری انتخاب شودکه ولتاژدوسرمصرف کننده تامین گردد.

 

سرفصل های آموزشی :

 

کاربرد در بازارکار :

فراگیر باگذراندن دوره مربوطه توانایی محاسبه سطح مقطع سیمها ویاکابلهای خطوط فرعی وخط اصلی رادرخصوص، مصرف کننده های تکفاز وسه فاز(متعادل یانامتعادل)درپروسه های صنعتی ومجتمع های مسکونی وتجاری،بدست خواهد آورد .

 

 

 

طول مدت آموزش : ۲۰ ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

23 شهریور 1401

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد