دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
مجتمع فنی و آموزشی ایستـــــــا

مجتمع فنی و آموزشی ایستـــــــا

بنر کلیمجتمع فنی آموزشی ایستا : نقشه برداری ، معماری ، عمران ، برق ، مکانیک و دیپلم کار و دانش …

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

14 مهر 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد