مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
متقاضیان دوره آزاد و فشردهcatia، نقشه خوانی صنعتی و gd&t(تولرانس ها و انطباقات) می توانند جهت ثبت نام دوره به آموزشگاه ایستا مراجعه فرمایند.

متقاضیان دوره آزاد و فشردهcatia، نقشه خوانی صنعتی و gd&t(تولرانس ها و انطباقات) می توانند جهت ثبت نام دوره به آموزشگاه ایستا مراجعه فرمایند.

متقاضیان دوره آزاد و فشردهcatia، نقشه خوانی صنعتی و gd&t(تولرانس ها و انطباقات)
می توانند جهت ثبت نام دوره به آموزشگاه ایستا مراجعه فرمایند.

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

15 مرداد 1398

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد