دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی – بخش عمران(دپارتمان فنی و مهندسی)

متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی – بخش عمران(دپارتمان فنی و مهندسی)

۵۷g82w81e

نام دوره : متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی در پروژه های عمرانی
معرفی دوره  و هدف از برگزاری آن:
آشنایی با مصالح کاربردی در پروژه های عمرانی و روش محاسبه مقدار مصرفی آنها و توانایی محاسبه قیمت تمام شده یک پروژه به تفکیک مصالح .فردی که این دوره را می گذراند از نظر شرایط سوابق کاری مشابه فردی است که یکسال در این حرفه سابقه کار دارد.
سر فصل های آموزشی :
– آشنایی با مصالح ساختمانی
– آشنایی با نقشه های اجرایی
– آشنایی با روشهای تهیه ریزمتره
– آشنایی با خلاصه متره
– توانایی برآورد و مالی کردن پروژه
– صورت وضعیت نویسی
کاربرد در بازار کار:
اشتغال در پروژه های عمرانی دولتی و غیر دولتی

طول مدت آموزش : ۱۸ ساعت

۱-۲۸-۲۰۱۵-۹-۱۷-۰۳-AM

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

08 بهمن 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت