دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
لیست دوره های دپارتمان کار و دانش (معماری)

لیست دوره های دپارتمان کار و دانش (معماری)

ردیف نام دوره کد دوره ساعت آموزش شهریه (تومان)
1   نقشه کشی عمومی  ساختمان درجه 2 42001 30 285/000
2   نقشه کشی معماری درجه 1 42002 36 285/000
3   نقشه کشی سازه درجه 1 42003 33 285/000
4 طراحی معماری داخلی 42004 48 530/000

ثبت نام

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

08 شهریور 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد