دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
لیست دوره های دپارتمان کار و دانش (عمران)

لیست دوره های دپارتمان کار و دانش (عمران)

ردیف نام دوره کد دوره ساعت آموزش شهریه ( تومان )
1   نقشه کشی عمومی ساختمان درجه 2 41001 30 285/000
2   سفت کاری درجه 2 41002 30 225/000
3   سفت کاری درجه 1 41003 30 245/000

ثبت نام

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

08 شهریور 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد