دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
لوگو پیشرفته(رله های قابل برنامه نویسی)

لوگو پیشرفته(رله های قابل برنامه نویسی)

لوگوپیشرفته(رله های قابل برنامه نویسی)

معرفی  دوره و هدف از برگزاری آن :

در صنعت، اهمیت اتوماسیون صنعتی با استفاده از کنترل کننده های قابل برنامه نویسی همچونPLC ویاMINI PLC بر همگان روشن است، باتوجه به اینکه در پروسه های صنعتی به مواردی برخورد می کنیم که تعداد ورودی وخروجیها زیاد نیاز نمی باشد لذادر اینگونه موارد می توان ازLOGO که از سال ۱۹۹۶ وارد بازار جهانی شده است وبه دلیل مدیریت ساده و کاربری فوق العاده،وقیمت نازل که پیشرفت چشمگیری را در مهندسی برق واتوماسیون صنعتی بوجود آورده استفاده نمود.

سرفصل های آموزشی:

آنالیز دوره لوگوپیشرفته
ردیف عناوین توضیحات
۱ بررسی انواع تایمرها تحلیل واجراءبرنامه های کاربردی بااستفاده از تایمرها

(OFF DELAY)تایمر تاخیر در قطع- (ON/OFF  DELAY) تایمر تاخیر در وصل و قطع-

(RETENTIVE  ON  DELAY)تایمر تاخیر در وصل- (wiping relay)کنتا کت لغزان-

OBA4&5 (Edge triggered wiping relay)کنتا کت لغزان –(weekly timer)تایمر هفتگی –(Yearly timer)تایمرسالانه

(Asynchronous Pulse Generator)مولد تپش – (Random Generator)مولد تصادفی

  (stairway lighting switch)سوئیچ روشنایی مرحله ای- OBA4&5(Multiple function switch) سوئیچ چند گانه

۲ بررس انواع کانترها تحلیل واجراءبرنامه های کاربردی بااستفاده ازکانترها

(UP/DOWN COUNTER) شمارنده صعودی و نزولی-(HOURS COUNTER) ساعت شما ر

(Threshold Trigger)آستانه تحریک

 

۳ بررسی

Message texts

تحلیل واجراءبرنامه های کاربردی بااستفاده از تایمره Message textsا

(Message texts)پیغام نوشتاری

 

۴ بررسی

shift register

تحلیل واجراءبرنامه های کاربردی بااستفاده از shift register

(shift register)ثبت کننده تغییرات

 

۵ بررسی

Soft key

 

تحلیل واجراءبرنامه های کاربردی بااستفاده از Soft key

 

(Soft key)کلید نرم افزاری

 

۶ بررسی دستورات آنالوگی تحلیل واجراءبرنامه های کاربردی بااستفاده ازدستورات آنالوگی

(Analog comparator)مقایسه گر- (Analog threshold trigger)آستانه تحریک آنالوگ- (Analog Amplifier)تقویت کننده سیگنالها-

(Analog watchdog)کنترل داده های آنالوگی- (Analog differential trigger)راه انداز تفاضلی آنالوگی-

(Analog Multiplexer)تسهیم کننده آنالوگی- (Analog Ramp) بالا و پایین کردن مقادیرآنالوگی-

(PI Controller)

 

۱۱ برنامه نویسی و

اجراءبرنامه ها با لوگو

برنامه زنگ مدارس،آبیاری مزارع،چراغ راهنماورقص نورو..
((برای برنامه نویسی واجراء برنامه ها، یکدستگاه لوگودر اختیار هر فراگیر قرار می گیرد))

 

 

کاربرد در بازارکار:

۱- کنترل هوشمند امکانات حمل و نقل از جمله نوار نقاله ها، با لابر ها….

۲- سیستم نورپردازی هوشمند

۳- کنترل هوشمند درب ها،دروازه هاوسیستم آبیاری مزارع وباغچه ها

۴- نمایش علائم کنترل ترافیک و پنل ها

۵- تهویه هوای هوشمند و مدیریت انرژی

۶- کنترل هوشمندماشینهاازجمله شیرها،پمپ ها،موتورها،کمپرسورها

۷- سیستم های اندازه گیری سطح

 

طول مدت آموزش  : ۲۰ ساعت

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

23 شهریور 1401

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد