مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
قاصدک .. ..

قاصدک .. ..

۰٫۷۷۵۷۱۵۰۰۱۳۱۳۳۰۳۸۶۵_parsnaz_irنگذارید که گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده .
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده .
صادقانه زندگی کنید .
ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم ،
ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر درآورده ایم .

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

15 تیر 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد