دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
قاصدک …

قاصدک …

نگذارید که گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده .
نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان باور نکرده .
صادقانه زندگی کنید .
ما موجودات خاکی نیستیم که به بهشت می رویم ،
ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر درآورده ایم .۲۴۶۱۷۳۳۶۱۲۹۲۳۶۳۵۹۴۲۵۶۳۱۶۵۳۶۵۹۱۵۸۱۷۲۸۵۴۳

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

26 مرداد 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد