مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
عمران – دپارتمان دیپلم و کارودانش

عمران – دپارتمان دیپلم و کارودانش

ردیف نام دوره کد دوره ساعت آموزش شهریه ( تومان )
۱   نقشه کشی عمومی ساختمان درجه ۲ ۴۱۰۰۱ ۳۰ ۲۸۵/۰۰۰
۲ سفت کاری درجه ۲ ۴۱۰۰۲ ۳۰ ۲۲۵/۰۰۰
۳ سفت کاری درجه ۱ ۴۱۰۰۳ ۳۰ ۲۴۵/۰۰۰

توضیحاتی در مورد دپارتمان دیپلم و کارودانش

order-online

 

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

24 آذر 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت