دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
طرح آموزش نیروی کار صنعت ساختمان

طرح آموزش نیروی کار صنعت ساختمان

طرح آموزش نیروی کار صنعت ساختمان :
قرار گرفتن کشور ایران بر روی گسل و تجربه وقوع زمین لرزه های پیاپی در این کشور، بررسی میزان خسارت وارده و تمهیداتی که به منظور کاهش آنها به عمل آمده و هزینه های تحمیل شده بر کشور پس از وقوع حوادثی اینچنین ، بیانگر این وافعیتند که در تدوین یک برنامه منسجم و دراز مدت در سطح ملی، برای مقابله با این پدیده طبیعی، کوتاهی قابل ملاحظه ای صورت گرفته است. از سوی دیگر ، ضرورت انجام پیش بینی های مقتضی قبل از وقوع اینگونه حوادث، به منظور کاهش هزینه های مالی و جانی، حجم عظیم سرمایه گذاری در این بخش و ممانعت از هدر رفتن این سرمایه عظیم ملی و هچنین حجم بسیار زیاد اشتغال در حرف و صنایع مرتبط، همگی بیانگر ضرورت پرداخت ویژه به این صنعت تاثیرگذار در اقتصاد و اشتغال کشورمان می باشند. در همین راستا و باتوجه به الزامات قانونی متعدد موجود، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، با اجرای طرح آموزش نیروی کار صنعت ساختمان ، به عنوان نقطه ای آغازین در مسیر تحقق اهداف کلان فوق گام برداشته است.
اهداف طرح :
۱_تربیت و تامین نیروی انسانی ماهر مورد نیاز صنعت ساختمان
۲_تعریف مشخص حرف مرتبط با این صنعت در جامعه و سازماندهی نحوه ورود افراد و ارتقاء آنان در حرفه های مورد نظر.
۳_سازماندهی منابع انسانی مرتبط و ایجاد انگیزه مناسب.
۴_ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعات نیروی کار صنعت ساختمان و ساماندهی بازار کار این صنعت.
۵_اعتلای صنعت ساختمان به منظور بهبود کیفیت ساخت و ساز در کشور و حفظ سرمایه گذاری های صورت گرفته در این بخش.
اثرات مثبت اجرای طرح :
۱_پر کردن شکاف میان طراحی و اجرای ساختمانها در کشور.
۲_ایجاد بستر مناسب جهت نظارت بر اجرای ساختمانها
۳_ایجاد مکان تکمیل مشخصات در شناسنامه فنی ساختمانها
۴_به حداقل رساندن تلفات جانی و حفظ سرمایه گذاری های صورت گرفته در بخش های مختلف وابسته به صنایع ساختمان
۵_افزایش کمی و کیفی خدمات و بهبود بهره وری کار.
۶_کاهش هزینه تهیه مواد اولیه، وسایل و ابزار کار به جهت کسب مهارتهای لازم.
۷_بهبود روش های کار و تسهیل امر جابجایی نیروی کار به لحاظ بهبود در روابط و تنظیم مهارتها.
۸_تنظیم ارتباط لازم بین مهارتها در سطوح افقی و عمودی.
۹_پرورش و تکامل استعداد کارگران برای پذیرش مسئولیتهای بیشتر و بالاتر
۱۰_کاهش میزان سرپرستی و نظارتهای نامعقول و غیر ضروری.
۱۱_وابستگی بهتر و بیشتر کارگران به محیط کار محل خدمت خود.
۱۲_افزایش میزان تعهد کارگران در رعایت استاندارد ها باتوجه به افزایش دانایی ایشان.
۱۳_تقویت روح همکاری و کار تعاونی به لحاظ این که برنامه آموزش فنی و حرفه ای به گونه ای است که کارآموزی عمدتا به شکل کار گروهی و تعاونی انجام می گیرد
۱۴_کاهش حوادث ناشی از کار که عمدتا بعلت فقدان اطلاعات کافی کارگران از شرایط و موقعیت هایی است که سانحه ساز هستند
۱۵_کمک به فراهم کردن امکان حمایت از حقوق شاغلین در این بخش
۱۶_ساماندهی بازار کار در صنعت ساختمان
۱۷_ارتباط با صنایع متعدد و تاثیر غیر مستقیم در بالا بردن کیفیت آنها در طولانی مدت
۱۸_سازماندهی و حمایت از موسسات آموزشی و مربیان مجری آموزشهای حرفه ای صنعت ساختمان
۱۹_بهره گیری از ظرفیتهای موجود در تشکلهای حرفه ای و صنفی مرتبط با صنعت ساختمان

الزامات قانونی :
۱_ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، مصوب بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام کارگران ساختمانی به داشتن صلاحیت حرفه ای مستند به پروانه مهارت فنی صادر شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۲_ماده ۳ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ، مصوب۱۶/۸/۸۶ مجلس شورای اسلامی
۳_ قانون الزام فراگیری آموزشهای فنی  و حرفه ای برای اشتغال به کار، مصوب یازدهم خرداد ماه ۱۳۷۶ .
۴_ تبصره ماده ۴ آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران یا عنوان ((پیمانکاران موظفند از میان کارگران متقاضی کار، افرادی را که دارای پروانه مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان آموزش فنی و حرفه ای هستند بکار گمارند)) مصوب سیزدهم مهرماه ۱۳۸۲ هیات محترم وزیران.
۵_ماده ۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص اجرای نظام ارزیابی مهارت آموزشی نیروی کار کشور یا استفاده از توان و امکانات بخش دولتیو غیر دولتی.
۶_ماده ۲۱قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب بیست پنج اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس محترم  شورای اسلامی.
۷_ماده ۷ تصویب نامه شماره ۳۰۳۳۲/ ت ۳۷۰۵۷_ مورخ ۳۰/۲/۸۶٫

شرح فعالیت های انجام شده :
۱_تنظیم و انعقاد دو تفاهممنامه فی مابین ((وزارت مسکن و شهرسازی)) و((سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور)) در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ .
۲_تنظیم و ابلاغ شیوه نامه اجرایی طرح آموزش کارگران صنعت ساختمان در بخشهای شناسایی ،آزمون تعیین سطح، آموزش و آزمون پایان دوره.
۳_انتصاب مدیران طرح در دو سطح استان و شهرستان جهت نظارت و راهبری مناسبتر طرح .
۴_برگزاری همایش صنعت ساختمان  در محل ستاد سازمان  جهت راهنمایی بیشتر مسئولین طرح در استان ها و ارائه گزارش عملکرد و رفع موانع اجرایی پیش روی ایشان .
۵_ جمع بندی صورت وضعیت عملکرد استانها در مراحل مختلف اجرای طرح و ارائه گزارش به وزارت مسکن و شهر سازی.
۶_پیگیری جهت دریافت اعتبارات موضوع تفاهمنامه از وزارت مسکن و شهرسازی و توزیع اعتبارات متناسب با پیشرفت طرح در ادارات کل
۷_طراحی و چاپ پروانه مهارت فنی برای کارگران قبول شده در آزمون
۸_تنظیم و ابلاغ دستور العمل سنجش کارگران ساختمانی
۹_پایش عملکرد مدیریتی ادارات کل در دو سطح اداره کل و مرکز در اجرای شیوه نامه آموزش کارگران ساختمانی با استفاده از تهیه نمودن برگهای مرتبط و بازدید کارشناسان
۱۰_همکاری طولانی مدت و انجام جلسات متعدد با شرکت انتخابی جهت استقرار پایگاه اطلاعات صنعت ساختمان
۱۱_پیگیری و هدایت مستمر اجرای طرح صنعت ساختمان در ادارات کل
۱۲_تلاش جهت تعامل با سایر سازمانها و نهادهای مرتبط درگیر با صنعت ساختمان
۱۳_انجام تبلیغات گسترده در رسانه های عمومی و از طریق پوسترها و بنرهای تبلیغاتی

نتیجه حاصله :
۱_امکان برقراری کامل حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی برای کارگران و خانواده های آنان با تصویب قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، مصوب مورخ ۹/۸/۸۶ مجلس شورای اسلامی و شمول قانون برآن دسته از کارگران ساختمانی که دارای پروانه مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور می باشند
۲_تصویب برنامه آموزش و صدور پروانه مهارت فنی کارگران ساختمانی توسط کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی ریاست محترم جمهور و به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ ۲۲/۱۲/۸۷ و تهیه پیش نویس سیاستهای تشویقی و تنبیهی در سطح ملی و جدول زمانبندی و عدم بکارگیری کارگران فاقد مهارت
۳_تصویب و ابلاغ عوامل انگیزشی تشویقی یا بازدارنده جهت ترغیب پیمانکاران ساختمانی به بکارگیری نیروی کار دارای پروانه مهارت فنی در اکثر استانهای کشور توسط استانداریها
۴_تهیه استانداردهای آموزشی با رویکرد بازار کار و تقسیم بندی به پایه های خردتر به منظور سهولت بیشتر ورود به حرفه، ایجاد امکان ارتقاء و انگیزش بیشتر
۵_استقرار پایگاه اطلاعات صنعت ساختمان جهت ارائه اطلاعات طبقه بندی شده کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت به شخصیت های حقوقی و حقیقی مرتبط درگیر
آموزشی میشود .

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

22 شهریور 1401

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد