دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
شروع دوره های اتوکد در مجتمع فنی و آموزشی ایستا

شروع دوره های اتوکد در مجتمع فنی و آموزشی ایستا

شروع دوره جدید اتوکد

شروع ثبت نام دوره از ۱۰ خرداد

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

11 خرداد 1399

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد