دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
شروع دوره  متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی کارگاهی در پروژه های عمرانی شروع دوره دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۹ ساعت ۰۰ : ۱۸ در مجتمع فنی آموزشی ایستا برگزار میگردد جلسه اول بصورت توجیهی و رایگان برای عموم می باشد   **  تخفیف زمستانه ایستا را از دست ندهید **

شروع دوره  متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی کارگاهی در پروژه های عمرانی شروع دوره دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۹ ساعت ۰۰ : ۱۸ در مجتمع فنی آموزشی ایستا برگزار میگردد جلسه اول بصورت توجیهی و رایگان برای عموم می باشد   **  تخفیف زمستانه ایستا را از دست ندهید **

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

08 اسفند 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد