دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
شروع دوره جدید PLC S71200

شروع دوره جدید PLC S71200

شروع دوره جدید PLC S71200   در روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۷ ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۹:۰۰ در مجتمع فنی و آموزشی ایستا برگزار می گردد .

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

23 مهر 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد