دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
شروع دوره جدید Ms Project

شروع دوره جدید Ms Project

شروع دوره جدید Ms Project   در ایستا

زمان شروع ثبت نام  ۹۷/۰۵/۱۰

زمان پایان ثبت نام ۹۷/۰۶/۳۰

شروع دوره جدید  ۹۷/۰۶/۳۰ در مجتمع فنی و آموزشی ایستا

ارائه گواهینامه بین المللی فنی حرفه ای

شماره تماس کارشناس : ۰۹۱۱۶۳۰۲۹۰۹

شماره تماس : ۳۳۵۱۵۰۶۳-۰۱۳

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

19 مرداد 1397

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد