دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
شروع دوره جدید نقشه برداری

شروع دوره جدید نقشه برداری

زمان شروع ثبت نام  ۹۷/۰۵/۱۶

زمان پایان ثبت نام ۹۷/۰۵/۳۰

شروع دوره جدید نقشه برداری ۹۷/۰۵/۲۶ در مجتمع فنی و آموزشی ایستا

ارائه گواهینامه بین المللی فنی حرفه ای

شماره تماس کارشناس : ۰۹۱۱۶۳۰۲۹۰۹

شماره تماس : ۳۳۵۱۵۰۶۳-۰۱۳

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

16 مرداد 1397

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد