دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
شروع دوره جدید نقشه برداری در مجتمع آموزشی ایستا

شروع دوره جدید نقشه برداری در مجتمع آموزشی ایستا

شروع دوره جدید نقشه برداری در مجتمع فنی و آموزشی ایستا با دوربین توتال استیشن

مدت دوره : ۴۵ ساعت

دوشنبه ها ساعت ۱۴:۰۰

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

13 دی 1399

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد