مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
شروع دوره جدید متره برآورد و صورت وضعیت نویسی کارگاهی در پروژه های عمرانی

شروع دوره جدید متره برآورد و صورت وضعیت نویسی کارگاهی در پروژه های عمرانی

شروع دوره ثبت نام  ۹۷/۰۹/۰۳ تا تاریخ ۹۷/۰۹/۱۵

شروع توره ۹۷/۰۹/۱۷

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

03 آذر 1397

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد