دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
شروع دوره جدید ماکت سازی

شروع دوره جدید ماکت سازی

شنبه ها – دوشنبه ها

ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰

مدت دوره : ۱۸ ساعت

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

04 آبان 1398

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد