مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
شروع دوره جدید اتوکد جامع

شروع دوره جدید اتوکد جامع

شروع کلاس جدید اتوکد جامع

سه شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۱۸:۳۰ جلسه توجیهی رایگان

در مجتمع فنی و آموزشی ایستا – ۳۳۵۱۵۰۶۳-۰۱۳

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

15 اردیبهشت 1398

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد