دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
شروع دوره اتوکد

شروع دوره اتوکد

تاریخ ثبت نام : ۹۷/۰۹/۰۳ تا تاریخ ۹۷/۰۹/۲۰

تاریخ شروع دوره : ۹۷/۰۹/۱۹

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

04 آذر 1397

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد