دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
شروع ثبت نام  دوره جدید ۳D MAX مقدماتی و پیشرفته  در  ایســــتا

شروع ثبت نام دوره جدید ۳D MAX مقدماتی و پیشرفته در ایســــتا

شروع ثبت نام دوره جدید ۳D MAX مقدماتی و پیشرفته در ایســــتا

مدت دوره مقدماتی و پیشرفته : ۴۰ ساعت

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

17 بهمن 1397

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد