دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
سقف شیب دار

سقف شیب دار

🔸🔸 سقف شیبدار :

به سقفی که حداقل شیب آن ۱۵ درجه تا حداکثر۷۰درجه باشد سقف شیبدار گویند ، بهترین میزان شیب برای بام شیبدار بین ۳۵تا ۵۰ درجه است ،حداکثر شیب را میتوان تا ۷۰ درجه درنظرگرفت.(بالای ۷۰درجه در واقع یک دیوار خواهیم داشت).
با توجه به اینکه درصد شیب در زیبایی نمای ساختمان بسیار موثراست باید این موضوع را در نظر داشت نوع پوششی که انتخاب میکنیم محدودیتی برای ما هنگام طراحی شیب موردنظرمان ایجاد نکند ، بر فرض مثال تایلهای سفالی را نمیتوان بر روی سقفهای شیبدار با شیب کمتر از ۴۰درجه نصب کرد.
سقف بام با زاویه ۱۵تا ۲۰ درجه اغلب سقفهای با شیب کم نامیده میشوند . هنگام اجرای پوشش سقفی بر روی اینگونه سقفها که دارای حداقل شیب میباشند به منظور جلوگیری از نفوذ آب بر اثر وزش باد شدید باید حداکثر همپوشانی تایلهای سقفی انجام گیرد و ابتداعایق رطوبتی (ایزوگام) در زیر تایلها اجرا شود.

 

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

09 بهمن 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد