دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
سقف روفیکس(Roofix)

سقف روفیکس(Roofix)

صفحه فلزی مشبکی است که دارای هفت ناودانی به شکل۷ حداقل۷۰۰۰ شبکه در هرمترمربع میباشد

مزایا:
سرعت اجرا
سرعت نصب
افزایش استحکام سازه
حجم ناچیزضایعات

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

05 آذر 1397

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد