مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
سرفصل های آموزشی نرم افزار: SAFE

سرفصل های آموزشی نرم افزار: SAFE

SAFEسرفصل های آموزشی نرم افزار: SAFE
– بررسی انواع پی های رایج
– مدلسازی پی
– تعریف مصالح سازه ای فونداسیون
– ترسیم نوارها
– تعریف مشخصات خاک زیر پی
– مدلسازی ستون ها
– اعمال ضرایب ترک خوردگی ستونها
– بارگزاری و ترکیبات بار طراحی فونداسیون
– ساخت و ایجاد ترکیبات بار و کنترل تنش زیر پی
– معرفی ترکیبات بار غیرخطی برای حذف کشش زیر پی
– بارگزاری پی
– ترسیم نوارهای طراحی
– تنظیمات آنالیز پی
– انتخاب آیین نامه و ترکیبات بار طراحی
– تنظیمات طراحی بر حسب نتایج اجزای محدود و لنگر واحد طول
– انجام آنالیز و طراحی فونداسیون
– کنترل تنش خاک زیر پی و برش پانچ
– کنترل نتایج طراحی فونداسیون و آرماتورگزاری پی
– نکات دفترچه محاسباتی و نقشه کشی اجرایی
بخش تکمیلی:
طراحی سازه فولادی به روش LRFD در قالب یک پروژه

 

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

04 آبان 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد