دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
زیبایی سقف‌های ایرانی

زیبایی سقف‌های ایرانی

زیبایی سقف‌های ایرانی

سقف‌های ایرانی مخصوصا در معماری سنتی ایران از ارزش و زیبایی خاصی برخوردار بودند. تعدد رنگ‌ها، طرح‌ها، شکل‌های هندسی، گنبدها، موزاییک‌کاری‌های شرقی و گچ‌بری‌ها در دوران‌های مختلف تاریخ تغییرات عمده‌ای داشته و هریک زیبایی‌های ویژه‌ای را به یادگار گذاشته‌اند.

معماری سقف‌های ایرانی

کاخ گلستان – تهران

معماری سقف‌های ایرانی

کلیسای وانک – اصفهان

معماری سقف‌های ایرانی

سقف خانه طباطبایی – کاشان

معماری سقف‌های ایرانی

عالی قاپو – اصفهان

معماری سقف‌های ایرانی

سقف خانه بروجردی – کاشان

معماری سقف‌های ایرانی

تیمچه امین الدوله – کاشان

معماری سقف‌های ایرانی

حمام کردشت – جلفا

معماری سقف‌های ایرانی

دولت آباد – یزد

معماری سقف‌های ایرانی

کاخ گلستان – تهران

معماری سقف‌های ایرانی

کاخ نیاوران – تهران

منبع: هزار و یک بوم

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

28 آذر 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد