دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
زمان برگزاری دوره جدید کلاس های safe & etabs

زمان برگزاری دوره جدید کلاس های safe & etabs

کلاس های safe & etabs در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۹/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ در مجتمع فنی و آموزشی ایستـا برگزار میگردد.

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

26 آبان 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد