مهارت های پیشرفته و مهندسی دپارتمان نقشه برداری دپارتمان های فنی و حرفه ای
روشهای مدیریت کارگاه – بخش عمران(دپارتمان فنی و مهندسی)

روشهای مدیریت کارگاه – بخش عمران(دپارتمان فنی و مهندسی)

۹۱g82w81e

نام دوره: روشهای مدیریت کارگاه یک پروژه ساختمانی شخصی ( مدیریت پیمان )
معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :
این دوره برای کلیه مهندسان و تکنسین ها و سرمایه گذاران صنعت ساختمان که می خواهند پروژه ای را به شکل قرارداد اصطلاحاً کلید تحویل انجام دهند، برنامه ریزی شده است .
در این دوره روشهای مدیریت فنی و اجرایی کارگاه اعم از انتخاب مصالح مصرفی و همچنین ابزار و تجهیزات موردنیاز و به خدمت گرفتن نیروی انسانی و نحوه تنظیم قرارداد با استادکاران و پیمانکاران جزء و نیروی کارگری بر طبق قوانین کار ایران و نحوه برقراری شرایط ایمنی و بهداشت در محیط کار و همچنین ایجاد تعامل بین عوامل اجرایی پروژه توضیح داده می شود .
مدیریت کردن پروژه از نظر اقتصادی و زمان بندی در جهت منافع کارفرما از جمله شرح وظایف مهم دیگر مدیر پیمان می باشد . این دوره صرفاً برای پروژه هایی می باشد که سرمایه گذار شخصی دارد و با پروژه هایی که قراردادهای عمرانی و دولتی دارند کاملاً فرق می کند .
سرفصل های آموزشی :
۱ – نحوه تنظیم انواع قراردادهای مدیریت پیمان و تشریح  آن قرارداد ها ( ترجیحاً به قرارداد تدوین شده در سازمان نظام مهندسی استناد می شود .)
۲ – شرح وظایف مدیر پیمان
۳ – ارتباط مدیر پیمان با کارفرما و پیمانکاران و استادکاران و مهندسان طراح و ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان .
کاربرد در بازار کار :
تمامی سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی شخصی برای اجرای پروژه از آغاز تا پایان و همچنین مدیریت کارگاه ساختمانی می توانند مبادرت به استخدام یک مهندس با سمت مدیر کارگاه ( سرپرست کارگاه ) نمایند ، تا اینکه پروژه از نظر فنی و اقتصادی به بهترین شکل ممکن اجرا شود .این مورد بیشتر در مورد کارفرمایانی صدق می کند که سرمایه گذاری در بخش صنعت ساختمان به عنوان شغل دوم آنان بوده و فرصت و زمان کافی را برای مدیریت پروژه ندارند .
البته شایان ذکر است که با توجه به ضوابط و مقررات سازمان نظام مهندسی تقریباً همه پروژه های ساختمانی مهندس مجری ذیصلاح دارند که مهندسان مجری موظف به مدیریت پروژه ها به دو حالت زیر می باشند :
۱ – مدیریت پروژه فقط در مرحله سفت کاری ساختمان
۲ – مدیریت پروژه از آغاز تا پایان پروژه ( اصطلاحاً کلید تحویل )
گذراندن این دوره آموزشی می تواند مهندسان فوق الذکر را بیشتر به شرح وظایفشان آشنا نماید .

طول مدت آموزش : ۲۵ ساعت

۱-۲۸-۲۰۱۵-۹-۱۷-۰۳-AM

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

08 بهمن 1393

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت