دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
رحلت  امام خمینی(ره) را به همه مسلمانان تسلیت میگوییم.

رحلت امام خمینی(ره) را به همه مسلمانان تسلیت میگوییم.

۲۰۰۱۹۸۱۹۱۲۴۴۲۰۹۶۲۲۴۰۲۳۶۱۶۷۱۳۷۱۴۲۴۴۱۵۱۹۸۲۵۳۱۲۶

یارب قـوام راه خمیــنـی مـدام بــاد / جـاویـد رهــبـر ره و خــط قـیام باد

هجرامام؛ جان ودل از مومنین شکسـت / بـرجـان آن شکسته دلان صد سلام باد

رحلت جانسوز امام خمینی(ره) تسلیت باد

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

14 خرداد 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد