دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
دوره های ایستا

دوره های ایستا

IISTAIR-1نقشه برداری ، معماری ، عمران ، برق ، مکانیک ، دیپلم کار و دانش

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

17 مهر 1395

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد