دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
دوره های آموزشی ویژه                    تابستانه ایستا

دوره های آموزشی ویژه تابستانه ایستا

برای گروه های ۵ نفره وبیشتر

* آموزش نقشه برداری جامع و کاربردی با دوربین توتال استیشن . لایکا (کد ۱۵۰۰۱) * آموزش نرم افزار اتوکد کاربردی برای دانشجویان و مهندسان . عمران معماری (کد ۱۲۰۰۵) * متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی کارگاهی (کد ۱۱۰۰۸) * روشهای مدیریت کارگاه یک پروژه ساختمانی شخصی (کد ۱۱۰۰۳) * بازدید یک روزه پروژه های ساختمانی در حال ساخت در محدوده . شهر رشت (کد ۱۱۰۱۹)

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

02 تیر 1397

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد