دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
دلایل ترک خوردن سطوح بتنی:

دلایل ترک خوردن سطوح بتنی:

افزایش دما و وزش باد های گرم. (ایجاد ترک پلاستیک)

حذف درزهای جداساز کننده و کنترلی و روش های اجرای غلط و ناصحیح اتصالات و درزها

آماده سازی زیربنایی (بستر زیرکار) به روش غلط

استفاده از بتن با اسلامپ بالا و افزودن آب اضافی در کارگاه به آن

پرداخت کاری ناصحیح

عدم عمل آوری و یا عمل آوری ناکافی و نامناسب

 

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

22 تیر 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد