دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
حرفه هایی که مجتمع فنی و آموزشی ایستا می تواند اقدام به برگزاری آزمون به جهت اخذ گواهینامه بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ( گواهینامه سازمان فنی حرفه ای ایران مورد تائید سازمان جهانی کار I.L.O)

حرفه هایی که مجتمع فنی و آموزشی ایستا می تواند اقدام به برگزاری آزمون به جهت اخذ گواهینامه بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ( گواهینامه سازمان فنی حرفه ای ایران مورد تائید سازمان جهانی کار I.L.O)

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

12 خرداد 1397

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد