دپارتمان مهارت های پیشرفته دپارتمان نقشه برداری دپارتمان مهارت های فنی و حرفه ای
محاسبات دستی خیز و عرض ترک تیرچه ها و تیرهای T شکل دو سر مفصل:

محاسبات دستی خیز و عرض ترک تیرچه ها و تیرهای T شکل دو سر مفصل:

محاسبات دستی خیز و عرض ترک تیرچه ها و تیرهای T شکل دوسر مفصل با توجه به تعدد ضوابط آیین نامه ای، زمانبر و همراه با خطاهای انسانی می باشد. از همین رو برنامه ای آنلاین تهیه شده که این کار را دقیق، سریع و همه جانبه با قابلیت های زیر انجام میدهد :

۱ انجام محاسبات بر اساس آیین نامه های مبحث ۹-۹۲، ACI 98 و ACI 2005

۲ امکان در نظر گرفتن اثر افزایش آرماتور پایین تیرچه/ تیر T شکل در کاهش خیز

۳ امکان در نظر گرفتن خاموت مایل در در طراحی تیرچه / تیر T شکل

۴ طراحی برشی عضو و ارائه محدوده خاموت گذاری

۵ طراحی خمشی عضو و ارائه آرماتورهای سراسری و تقویتی بصورت تعداد و قطر

۶ کنترل خیز عضو با در نظر گرفتن ضریب خیز دراز مدت

۷ کنترل عرض ترک در تیر/ تیرچه

۸ ارائه آرماتور کلاف میانی تیرچه ها بصورت تعداد و قطر

۹ ارائه دفترچه محاسبات کامل و شکیل و بایگانی مناسب با فرمت PDF بر روی رایانه شخصی

تاریخ انتشار

تاریخ انتشار :

14 مرداد 1396

نویسنده

نویسنده :

مدیر سایت

کلمات کلیدی و مفید وب سایت

آموزشگاه ایستا

آموزش دوره متصدی متره براورد

آموزش دوره ۳Dmax در رشت

آموزش فشرده اتوکد

آموزش حرفه ای نقشه برداری

آموزش اتوکد